Obranný sprej KO JET 50 ml

Obranný sprej KO JET 50 ml

3,70 €
S DPH
Množstvo
Momentálne nedostupné, skúste iný variant / veľkosť produktu!

Objem:40 ml


Sprej je účinný proti útočníkom pod

vplyvom alkoholu alebo drog ale aj proti psom a zveri. Dosah 3 - 4 metre.

Používajte len v nutnej sebaobrane z min.

vzdialenosti 1 m. Nestriekajte proti vetru.

Sprej sa nesmie používať proti osobám mladším ako 15 rokov,tehotným ženám

a osobám vo vysokom veku.

Nevystavujte teplote nad 50°C.

Dosah 3 – 4 metre.

V súlade so zákonom je použitie tohto produktu možné výlučne v medziach nutnej obrany, alebo krajnej núdze.Zloženie: Oleoresin Capsaicum 11 %.

Pálivosť:2 500 000 SHU
Upozornenie:

H 225-veľmi horľavá kvapalina a pary,

H 319-spôsobuje vážne podráždenie oči,

H336-môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
248801b
Nový produkt