+421 42 43 785 11
I. Krasku 253/7
017 01 Považská Bystrica

Záručné podmienky

Záruka na všetky výrobky je 24 mesiacov odo dňa predaja. Závady vzniknuté počas tohto obdobia, týkajúce sa chybnej výroby, alebo vadného materiálu Vám budú bezplatne odstránené. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené mechanickým poškodením, dopravou, zásahom nepovolanej osoby, inými neodbornými zásahmi. Pri uplatnení záruky je potrebné doručiť výrobok spolu so záručným listom a pôvodným obalom na adresu:

Ján Kuruc-DYNAX Ivana Krasku 253/7 017 01 Považská Bystrica

tel.:+421 42 4378511, 4327711
fax:+421 42 4378520, 4326362
e-mail: dynax@px.psg.sk
web: www.dynax.sk

Copyright 2010 DYNAX